Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων


Για πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων από υπολογιστή που δεν βρίσκεται στο δίκτυο του πανεπιστημίου απαιτείται προηγουμένως να συνδέσετε τον υπολογιστή σας στην υπηρεσία VPN του ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα: