Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων

Για πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων από υπολογιστή που δεν βρίσκεται στο δίκτυο του πανεπιστημίου απαιτείται σύνδεση μέσω της υπηρεσίας VPN του ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα:


Οδηγίες:
Καταχώρηση Προϋπολογισμών (τελευταία ενημέρωση 05/07/2022)
Εντολές Πληρωμής Αμοιβών (τελευταία ενημέρωση 08/07/2022)
Υπολογισμός Μηνιαίας Αμοιβής (excel - τελευταία ενημέρωση 01/07/2022)


E-mail επικοινωνίας: