Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων

Για πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων από υπολογιστή που δεν βρίσκεται στο δίκτυο του πανεπιστημίου απαιτείται σύνδεση μέσω της υπηρεσίας VPN του ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα:Σύμφωνο Εμπιστευτικότητας Συνεργάτη


E-mail επικοινωνίας: