Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων

Για πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων (web-resCom) από υπολογιστή στο εξωτερικό απαιτείται σύνδεση μέσω της υπηρεσίας VPN του ΟΠΑ.


Σχετικά έγγραφα:


Οδηγίες:
Καταχώρηση Προϋπολογισμών (τελευταία ενημέρωση 25/03/2023)
Καταχώρηση Ωρών Απασχόλησης (Timesheets) (τελευταία ενημέρωση 06/04/2023)
Καταχώρηση Εντολών Αμοιβών (τελευταία ενημέρωση 02/02/2023)
Καταχώρηση Αιτήματος Πληρωμής Δαπανών (τελευταία ενημέρωση 30/03/2023)
Καταχώρηση Αιτήματος Απευθείας Αvάθεσης (τελευταία ενημέρωση 25/01/2024)


Έντυπα:


Βοηθητικά:
Υπολογισμός Μηνιαίας Αμοιβής (excel - τελευταία ενημέρωση 13/05/2024)


E-mail επικοινωνίας: