Ενημέρωση σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση Ολοκλήρωσης Διδακτικών Υποχρεώσεων

20/01/2023Ενημέρωση σχετικά με την Υπεύθυνη Δήλωση Ολοκλήρωσης Διδακτικών Υποχρεώσεων




Σε περίπτωση που δεν έχετε κωδικό πρόσβασης για την Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων (web-resCom) επικοινωνήστε με τη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (ΜΟΔΥ) του Ειδικού Λογαριασμού στο e-mail rescom@rc.aueb.gr