Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009391184

Ημ/νια Δημοσίευσης : 20/10/2021

Αριθμός: 99 / 2021

Πρωτόκολλο: 38091/2021

Προθεσμία υποβολής: 25/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών άμεσης ανάλωσης περιφερειακών (τόνερ), ειδών υγιεινής ατομικής προστασίας, πολύπριζων, φορτιστή μπαταριών και ανταλλακτικών φίλτρων αέρα για τις συσκευές καθαρισμού αέρα για τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας του γραφείου του BCI επί της οδού Ευελπίδων 29, 113 62 Αθήνα, 5ος όροφος και των χώρων διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας επί των οδών Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος όροφος.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11170208» και τίτλο «BUSINESS CONFUCIUS INSTITUTE IN ATHENS - [ΕΡ-1702-08]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-099-21PROC009391184