Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009391184


Publication Date: 20/10/2021

Number: 99 / 2021

Reference: 38091/2021

Deadline for submission: 25/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια διαφόρων υλικών άμεσης ανάλωσης περιφερειακών (τόνερ), ειδών υγιεινής ατομικής προστασίας, πολύπριζων, φορτιστή μπαταριών και ανταλλακτικών φίλτρων αέρα για τις συσκευές καθαρισμού αέρα για τις καθημερινές ανάγκες λειτουργίας του γραφείου του BCI επί της οδού Ευελπίδων 29, 113 62 Αθήνα, 5ος όροφος και των χώρων διδασκαλίας της κινεζικής γλώσσας επί των οδών Κεφαλληνίας 46, 112 51 Αθήνα, 1ος όροφος.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11170208» και τίτλο «BUSINESS CONFUCIUS INSTITUTE IN ATHENS - [ΕΡ-1702-08]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-099-21PROC009391184