Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες


webresCom: Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων


e-committee ELKE: Ηλεκτρονικές Συνεδριάσεις ΕΛΚΕ (απαιτείται σύνδεση μέσω της υπηρεσίας VPN του ΟΠΑ)

e-committee KEDIVIM: Ηλεκτρονικές Συνεδριάσεις ΚΕΔΙΒΙΜ (απαιτείται σύνδεση μέσω της υπηρεσίας VPN του ΟΠΑ)

e-committee ETHICS: Ηλεκτρονικές Συνεδριάσεις ETHICS (απαιτείται σύνδεση μέσω της υπηρεσίας VPN του ΟΠΑ)


Ηλεκτρονική Υποβολή Προτάσεων (προσκλήσεις-διαγωνισμοί)

Για υποβολή αίτησης στα πλαίσια πρόσκλησης ενδιαφέροντος, μεταβείτε στον σύνδεσμο: https://rc.aueb.gr/el/Category/2/ViewCatArticles