FRAUD DETECTION IN PUBLIC REVENUE-DETECTIVE (κωδικός θέσης 3680-ΜΤ1)


Publication Date: 15/03/2024

Number: 31 / 2024

Reference: 1807/12487-24

Deadline for submission: 25/03/2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης  έργου, με έναν (1) συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «FRAUD DETECTION IN PUBLIC REVENUE-DETECTIVE» (κωδικός θέσης 3680-ΜΤ1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ‘Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «FRAUD DETECTION IN PUBLIC REVENUE-DETECTIVE» με κωδικό 11368001, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), στο πλαίσιο της δράσης  «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών)», του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Επίκ. Καθηγητή του ΟΠΑ, κο Αγγελή Αλεξόπουλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 06/03/2024 απόφαση της 198ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: Ψ0ΣΖ469Β4Μ-Η86), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δέκα (10) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, έναν (1) συνεργάτη,  για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Κατασκευή προγραμμάτων και αλγορίθμων με χρήση στατιστικού και προγραμματιστικού λογισμικού για τον καθαρισμό και μετασχηματισμό των δεδομένων όπως αυτά είναι αποθηκευμένα στις βάσεις δεδομένων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Υλοποίηση προχωρημένων τεχνικών για την κατασκευή γράφων και υπερ-γράφων που θα μοντελοποιούν συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων καθώς και στατιστικών τεχνικών επιβλεπούμενης (supervised) ή/και μη-επιβλεπούμενης (unsupervised) μάθησης για την εκτίμηση πιθανοτήτων ρίσκου στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας (WP): WP1 (Data pre-processing and modelling by employing simplicial complexes), και WP4 (Software)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2024-31

Results Announcement

RESULTS: FRAUD DETECTION IN PUBLIC REVENUE-DETECTIVE (κωδικός θέσης 3680-ΜΤ1)