TRANSPARENCY MANAGER IN THE FASHION INDUSTRY- TRA/MA (ERASMUS+) (κωδικός θέσης 3454-TM3)


Publication Date: 07/11/2022

Number: 106 / 2022

Reference: 1807/42328-22

Deadline for submission: 17/11/2022

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη, Εμπειρογνώμονα στην Ηθική και Κυκλική Μόδα, στο πλαίσιο του έργου «TRANSPARENCY MANAGER IN THE FASHION INDUSTRY- TRA/MA (ERASMUS+)» (κωδικός θέσης 3454-TM3)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TRANSPARENCY MANAGER IN THE FASHION INDUSTRY- TRA/MA (ERASMUS+)», με κωδικό 11345401, που χρηματοδοτείται  εξ ολοκλήρου από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή Γεώργιο Ιωάννου, προτίθεται, σύμφωνα με την από 02/11/2022 απόφαση της 140ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: ΡΟΤΞ469Β4Μ-Φ1Β), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δεκαπέντε (15) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, έναν (1) συνεργάτη, Εμπειρογνώμονα στην Ηθική και Κυκλική Μόδα, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Διαχείριση και οργάνωση του έργου (ΔΕ), Ανάπτυξη ικανοτήτων του οικοσυστήματος υποστήριξης επιχειρήσεων κυκλικής και βιώσιμης μόδας (Αποτέλεσμα 1): Πρόγραμμα σπουδών και Επαγγελματικό Προφίλ του Transparency Manager (μτφρ. Διευθυντής Προμηθειών και Διαχείρισης Ηθικών Εφοδιαστικών Αλυσίδων Μόδας), Αποτέλεσμα 2: Πακέτο Μαθημάτων/ Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του Transparency Manager, Αποτέλεσμα 3: Εγχειρίδιο για επαγγελματίες του Transparency Manager, Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα διαχείρισης και οργάνωσης του Θερινού Σχολείου Επαγγελματιών Μόδας- Transparency Managers, Έρευνα και ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις σε αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου, Δράσεις διεκδίκησης άλλων έργων στο πλαίσιο αξιοποίησης αποτελεσμάτων»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-106-63ΞΘ469Β4Μ-6ΗΝ

Υποβολή Αιτήσεων: https://proskliseis.rc.aueb.gr/nominations/70228479-2d87-42e0-80d2-d34d76478dd0

Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: TRANSPARENCY MANAGER IN THE FASHION INDUSTRY- TRA/MA (ERASMUS+) (κωδικός θέσης 3454-TM3)