ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ


Publication Date: 11/03/2020

Number: 44 / 2019

Reference: 1807/35888-19

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Σχετικά έγγραφα: ΜΑΤΑΙΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2019-44-ΨΖΧ8469Β4Μ-ΔΩΞ