ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Νο 07/2016: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΡ. ΠΡΩΤ. 920000/1131-16)