ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ WIDE SCALE DEMONSTRATION OF INTEGRATED SOLUTIONS AND BUSINESS MODELS FOR EUROPEAN SMARTGRID (WISEGRID)


Publication Date: 09/10/2017

Number: 24 / 2017

Reference: 920000/1229-17

RESULTS FOR THE INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR A FIXED TERM RESEARCH CONTRACT FOR THE PROJECT “WISEGRID” (CODE No. 2552-PR3)

Any objections to the results of the candidates’ evaluation should be submitted strictly within a period of five (5) working days from the day following the announcement of the results on the website of RC/AUEB.


Related ArticlesRESULTS-INVITATION-2017-24-REPUBLICATION

----

File: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2017-24-ΨΙΒΘ469Β4Μ-ΕΟΕ-ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ