ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ


Publication Date: 28/03/2017

Number: 33 / 2017

Reference: 920000/510-17

Invitation for expression of interest for a fixed term research contract for project “POINT” (CODE No. 2208-PR2)

The Research Center of the Athens University of Economics and Business (RC/AUEB) in the frame of the European Union funded research project “iP Over IcN- the betTer IP?” (POINT) and under the supervision of the Scientist Responsible for the project, Professor George C. Polyzos, invites applications for 1 researcher position on a fixed-term 8-month work contract (with the possibility of renewing until the end of the project), starting immediately.

File: INVITATION-2017-33


Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΔΙΠΛΩΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ