ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ SERIOUS GAMES ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 2359-PR01)


Publication Date: 01/02/2017

Number: 11 / 2017

Reference: 920000/129-17

Deadline for submission: 16/02/2017

Invitation for expression of interest for a fixed term research contract for project “Design of an Innovative Energy-Aware IT Ecosystem for Motivating Behavioural Changes towards the Adoption of Energy Efficient Lifestyles (ENTROPY)” (position code no. 2359-PR01)

The Research Center of the Athens University of Economics and Business (RC/AUEB) in the frame of the European Union funded research project “Design of an Innovative Energy-Aware IT Ecosystem for Motivating Behavioural Changes towards the Adoption of Energy Efficient Lifestyles (ENTROPY)” and under the supervision of the Scientist Responsible for the project, Subs. Professor Aikaterini Pramatari, invites applications for 1 researcher position on a fixed term 6 months (with the possibility of renewing until the end of the project) work contract, starting immediately, for the implementation of the following project: «Researcher in User Motivation through Serious Games and New Service Development» (position code no. 2359-PR01).

File: INVITATION-2017-11


Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ SERIOUS GAMES ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 2359-PR01)