ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 2353-PR06)


Publication Date: 01/02/2017

Number: 10 / 2017

Reference: 920000/128-17

Deadline for submission: 16/02/2017

Invitation for expression of interest for a fixed term research contract for project “Rethinking urban transportation through advanced tools and supply chain collaboration (U-TURN)” (position code no. 2353-PR06)

The Research Center of the Athens University of Economics and Business (RC/AUEB) in the frame of the European Union funded research project “Rethinking urban transportation through advanced tools and supply chain collaboration (U-TURN)” and under the supervision of the Scientist Responsible for the project, Subs. Professor Aikaterini Pramatari, invites applications for 1 researcher position on a fixed term 6 months (with the possibility of renewing until the end of the project) work contract, starting immediately, for the implementation of the following project: «Research on Simulation & Business Modeling» (position code no. 2353-PR06).

File: INVITATION-2017-10


Results Announcement

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 2353-PR06)