Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

04/07/2024Πρόσκληση Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»

Πρόσκληση  Υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ερευνώ-Καινοτομώ» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ΟΠΣΚΕ ορίζεται η Πέμπτη 06.06.2024 και ώρα 12:00 με καταληκτική ημερομηνία για την Παρέμβαση ΙΙ την Τετάρτη 17.07.2024 και ώρα 15:00.

Η πρόσκληση και όλα τα σχετικά έντυπα βρίσκονται εδώ:

https://www.espa.gr/el/Pages/ProclamationsFS.aspx?item=6378