Λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ από τη Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

15/11/2022Λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ από τη Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 έως και την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022

Οι υπηρεσίες της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ θα παραμείνουν κλειστές την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022 και την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2022