Ενημέρωση σχετικά με τον Ν.4957/2022

19/09/2022Ενημέρωση σχετικά με τον Ν.4957/2022

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4957/2022 "Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις" και σε συνέχεια της από 7/9/2022 απόφασης της 131ης Συνεδρίασης της ΕΕΔ, σας αποστέλλουμε σχετικές οδηγίες και σας ενημερώνουμε ότι τα πρότυπα εντύπων έχουν αναρτηθεί στο site του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.