Προϋποθέσεις για υπαγωγή συμβαλλομένων στην παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016

02/12/2021Προϋποθέσεις για υπαγωγή συμβαλλομένων στην παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016Σχετικά έγγραφα: Προϋποθέσεις για υπαγωγή συμβαλλομένων στην παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016