Οδηγίες για τον υπολογισμό των υποκείμενων σε κράτηση 7% εισοδημάτων για τα έτη 2000-2017

27/04/2021Οδηγίες για τον υπολογισμό των υποκείμενων σε κράτηση 7% εισοδημάτων για τα έτη 2000-2017