Διαδικτυακό Σεμινάριο για τον Ορίζοντα 2020 / Ορίζοντας Ευρώπη

08/11/2020Διαδικτυακό Σεμινάριο για τον Ορίζοντα 2020 / Ορίζοντας Ευρώπη


Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το Δίκτυο Πράξη διοργανώνουν Διαδικτυακό Σεμινάριο για τον Ορίζοντα 2020 / Ορίζοντας Ευρώπη την Τρίτη 10 Νοεμβρίου 202013:30-15:30.

Κύριος στόχος του Σεμιναρίου είναι η ενημέρωση των μελών της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του ΟΠΑ για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η παρουσίαση βασικών αρχών συγγραφής προτάσεων για τα Προγράμματα αυτά καθώς και η ενημέρωση για τις υπηρεσίες ενημέρωσης και υποστήριξης που προσφέρει το Δίκτυο Πράξη, το οποίο αποτελεί επίσημο φορέα πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης αναφορικά με τα Προγράμματα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και για το Horizon 2020 έχοντας το ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής (National  Contact Point - NCP).

Το Σεμινάριο απευθύνεται στα μέλη ΔΕΠ του ΟΠΑ, Ερευνητές (Υποψήφιους Διδάκτορες και Μεταδιδάκτορες), σε στελέχη εργαστηρίων ή/και υπηρεσιών του ΟΠΑ καθώς και σε εξωτερικούς συνεργάτες εργαστηρίων του ΟΠΑ, οι οποίοι συμμετέχουν ή ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε υποβολή προτάσεων σε Προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μέσω του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ.

Επισημαίνουμε ότι για την παρακολούθηση του Σεμιναρίου απαιτείται εγγραφή στον σύνδεσμο:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIodOGtpj0tHd2MvA6LByArjK8BynADmy8Q

Σχετικά έγγραφα: Αgenda_AUEB