Λειτουργία υπηρεσιών του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ & ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ για το διάστημα που θα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα πρόληψης της διάδοσης του κορωναϊού Covid-19 στην Περιφέρεια Αττικής

25/09/2020Λειτουργία υπηρεσιών του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ & ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ για το διάστημα που θα ισχύουν τα έκτακτα μέτρα πρόληψης της διάδοσης του κορωναϊού Covid-19 στην Περιφέρεια Αττικής

Σχετικά έγγραφα: ΕΛΚΕ-ΟΠΑ COVID-19