Λειτουργία υπηρεσιών του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ

01/06/2020Λειτουργία υπηρεσιών του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ
Λειτουργία υπηρεσιών του ΕΛΚΕ/ΟΠΑ & ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ - Μέτρα και ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού.