Λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ

05/04/2020Λειτουργία της Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕΣε συνέχεια της Πράξης Πρύτανη 1774/19-3-2020 τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας καθώς και οι λοιποί συναλλασσόμενοι προτείνεται να επικοινωνούν με τον ΕΛΚΕ/ΟΠΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Σε ειδικές περιπτώσεις επιτρέπεται η αυτοπρόσωπη εξυπηρέτηση μόνο κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης. Αναφορικά με την τηλεφωνική επικοινωνία παρακαλείστε να καλείται στον ΕΛΚΕ στον αριθμό του κέντρου 210-8203830 προκειμένου να συνδεθείτε με το διαθέσιμο άτομο στις υπηρεσίες. Ο ΕΛΚΕ διαθέτει τη δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα πληροφοριακά του συστήματα συμπεριλαμβανομένου του ResCom και παρόλο που ένας σημαντικός αριθμός εργαζομένων εργάζεται εξ αποστάσεως, θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια να μην υπάρξει καμία καθυστέρηση στις προγραμματισμένες ενέργειες.
 
Παραμένουμε με ευελιξία και υπευθυνότητα στη διάθεσή σας για να αντιμετωπίσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο την τρέχουσα πρόκληση.