Νέα ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με το Γραφείο Διαχείρισης προτάσεων και νέων έργων

29/07/2019Νέα ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας με το Γραφείο Διαχείρισης προτάσεων και νέων έργων

Δημιουργήθηκε μια νέα ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email: proposals@rc.aueb.gr ) την οποία μπορείτε να χρησιμοποιείτε για το γραφείο διαχείρισης προτάσεων και νέων έργων.