Πρόσκληση σε ενημερωτικές συναντήσεις Πέμπτη 21/02/2019

15/02/2019Πρόσκληση σε ενημερωτικές συναντήσεις Πέμπτη 21/02/2019

Επιστολή Προέδρου ΕΛΚΕ με θέμα την Εφαρμογή του Ν. 4485/2017.

Σχετικά έγγραφα: Πρόσκληση-Συνάντηση_21-02-2019