Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων (Διαγωνισμός 5/2017)

22/12/2017Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων (Διαγωνισμός 5/2017)

Παροχή συμπληρωματικών διευκρινίσεων επί της διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 5/2017: ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ.

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-05-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Σχετική παραπομπή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 05 / 2017