Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και παροχή διευκρινίσεων (Διαγωνισμός 3/2017)

19/06/2017Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και παροχή διευκρινίσεων (Διαγωνισμός 3/2017)

Παράταση προθεσμίας υποβολής προσφορών και παροχή διευκρινίσεων επί της διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 3/2017: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ (ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ).

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-03-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ-ΠΑΡΑΤΑΣΗ

Σχετική παραπομπή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 03 / 2017