Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων (Διαγωνισμός 4/2017)

15/06/2017Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων (Διαγωνισμός 4/2017)

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί της διακήρυξης του Συνοπτικού Διαγωνισμού 4/2017: Ανάθεση Υπηρεσιών Φύλαξης Κτιρίων.

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-04-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Σχετική παραπομπή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 04 / 2017