Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων (Διαγωνισμός 2/2017)

10/05/2017Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων (Διαγωνισμός 2/2017)

Παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και διευκρινίσεων επί των όρων της υπ’ πρωτ. 920000/571-17 Διακήρυξης του Διαγωνισμού 2/2017 (Αριθ. ΕΣΗΔΗΣ 40386) για το έργο «Ανάθεση υπηρεσιών φύλαξης-επιτήρησης του επί των οδών Τροίας 2, Κιμώλου και Σπετσών ακινήτου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».

Σχετικά έγγραφα: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-02-ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

Σχετική παραπομπή: ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 02 / 2017