Συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Προγραμματισμός Συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ακαδημαϊκού έτους 2023-2024:

212η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 26/06/2024
 
213η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 03/07/2024

214η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 10/07/2024

215η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 17/07/2024

216η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 24/07/2024
 
217η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 31/07/2024