Συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Προγραμματισμός Συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ακαδημαϊκού έτους 2021-2022:

127η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 06/07/2022

128η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 13/07/2022

129η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 27/07/2022