Συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Προγραμματισμός Συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:

143η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 30/11/2022

144η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 07/12/2022

145η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 14/12/2022

146η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 21/12/2022