Συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Προγραμματισμός Συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ακαδημαϊκού έτους 2022-2023:

156η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 05/04/2023
157η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 26/04/2023
158η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 03/05/2023
159η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 10/05/2023
160η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 17/05/2023
161η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 24/05/2023
162η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 31/05/2023
163η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 07/06/2023
164η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 14/06/2023
165η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 21/06/2023
166η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 28/06/2023
167η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 05/07/2023
168η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 12/07/2023
169η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 19/07/2023
170η Συνεδρίαση ΕΕΔ: Τετάρτη 26/07/2023