TECHNICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT AND UPDATE OF EUROMOD: SUPPORT TO EUROMOD FOR GREECE (κωδικός θέσης 3348-EMD2)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 30/05/2024

Αριθμός: 54 / 2024

Πρωτόκολλο: 1807/24023-24

Προθεσμία υποβολής: 09/06/2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «TECHNICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT AND UPDATE OF EUROMOD: SUPPORT TO EUROMOD FOR GREECE» (κωδικός θέσης 3348-EMD2)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ‘Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «TECHNICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT AND UPDATE OF EUROMOD: SUPPORT TO EUROMOD FOR GREECE», και κωδικό 11334801, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με επιστημονικά υπεύθυνο τον Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ) κο Γεώργιο Οικονομίδη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 29/05/2024 απόφαση της 208ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: ΡΓΕΕ469Β4Μ-5ΓΤ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως έξι (6) μηνών με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, έναν (1) συνεργάτη για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Τεκμηρίωση κανόνων πολιτικής και εφαρμογή αυτών στο μοντέλο EUROMOD: δοκιμή του μοντέλου. Υπολογισμός, επικύρωση και έλεγχος των Βασικών Δεικτών».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2024-54