ERASMUS+ 2022-2023 (κωδικός θέσης 3544-ΥΙ1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 21/03/2024

Αριθμός: 36 / 2024

Πρωτόκολλο: 1807/12963-24

Προθεσμία υποβολής: 31/03/2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «ERASMUS+ 2022-2023» (κωδικός θέσης 3544-ΥΙ1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ERASMUS+ 2022-2023», με κωδικό 11354401, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον Καθηγητή Δημήτριο Χριστόπουλο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 20/03/2024 απόφαση της 200ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: 9ΤΒΤ469Β4Μ-ΛΛ7), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως τριών (3) μηνών, έναν (1) συνεργάτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Κατασκευή ιστοσελίδων για το πρόγραμμα Erasmus+, και δημιουργία των εξής ηλεκτρονικών φορμών υποβολής αιτήσεων για το Γραφείο Erasmus+: 1) Programme Erasmus+ Students Application form, 2) Κινητικότητα φοιτητών για σπουδές, 3) Κινητικότητα διδακτικού προσωπικού για διδασκαλία, 3) Learning Agreement Choices Spring Semester, και 4)  Learning Agreement Choices Winter Semester».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2024-36

Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ERASMUS+ 2022-2023 (κωδικός θέσης 3544-ΥΙ1)