CREATING A ROADMAP FOR PRO – ENVIROMENTAL ENTEPRENEURSHIP, TOWARDS EFFECTIVE RESEARCH AND INNOVATION DIFFUSION THROUGH COMMERCIAL EXPLOITATION (CARPET – RIDE) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 3506-CR3)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 01/02/2024

Αριθμός: 13 / 2024

Πρωτόκολλο: 1807/4406-24

Προθεσμία υποβολής: 11/02/2024

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων  έργου, με δύο (2) συνεργάτες για την έρευνα, σχεδίαση και εφαρμογή τεχνικών εκπαίδευσης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις με φιλοπεριβαλλοντική εστίαση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο του έργου «CREATING A ROADMAP FOR PRO – ENVIROMENTAL ENTEPRENEURSHIP, TOWARDS EFFECTIVE RESEARCH AND INNOVATION DIFFUSION THROUGH COMMERCIAL EXPLOITATION (CARPET – RIDE)» (κωδικός θέσεων 3506-CR3)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «CREATING A ROADMAP FOR PRO – ENVIROMENTAL ENTEPRENEURSHIP, TOWARDS EFFECTIVE RESEARCH AND INNOVATION DIFFUSION THROUGH COMMERCIAL EXPLOITATION (CARPET – RIDE)», με κωδικό ΕΛΚΕ ΟΠΑ 11350601, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Καθηγήτρια του ΟΠΑ κα Αικατερίνη Πραματάρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 31/01/2024 απόφαση της 192ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2023-2024 (ΑΔΑ: Ρ0ΓΨ469Β4Μ-0ΡΣ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με συμβάσεις έργου, έως εννέα (9) μηνών, έκαστη, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, δύο (2) συνεργάτες. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Έρευνα, σχεδίαση και εφαρμογή τεχνικών εκπαίδευσης επιχειρηματικότητας και καινοτομίας σε νεοφυείς επιχειρήσεις με φιλοπεριβαλλοντική εστίαση και διάχυση ερευνητικών αποτελεσμάτων, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: ΠΕ3 (Success Indicators Analysis), ΠΕ4 (Design and Implementation), ΠΕ5 (Dissemination, Communication and Visibility), και ΠΕ6 (Project Management)».

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2024-13Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: CREATING A ROADMAP FOR PRO – ENVIROMENTAL ENTEPRENEURSHIP, TOWARDS EFFECTIVE RESEARCH AND INNOVATION DIFFUSION THROUGH COMMERCIAL EXPLOITATION (CARPET – RIDE) (ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 3506-CR3)