SFFACCEL: ACCELERATING INNOVATION ACROSS REGIONAL DEEP TECH VALLEYS IN EUROPE (κωδικός θέσης 3637-SF3)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 23/08/2023

Αριθμός: 92 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/34299-23

Προθεσμία υποβολής: 02/09/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη σύμβασης έργου, με έναν (1) συνεργάτη, στο πλαίσιο του έργου «SFFACCEL: ACCELERATING INNOVATION ACROSS REGIONAL DEEP TECH VALLEYS IN EUROPE» (κωδικός θέσης 3637-SF3)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων ‘Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «SFFACCEL: ACCELERATING INNOVATION ACROSS REGIONAL DEEP TECH VALLEYS IN EUROPE», με κωδικό 11363701, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, και επιστημονικά υπεύθυνη την Καθηγήτρια Αικατερίνη Πραματάρη, προτίθεται, σύμφωνα με την από 19/07/2023 απόφαση της 169ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: Ω8ΘΑ469Β4Μ-2ΘΩ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, χρονικής διάρκειας έως δέκα (10) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, έναν (1) συνεργάτη, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Συνεισφορά σε θέματα έρευνας επιχειρηματικότητας και περιβαλλοντικής ανάπτυξης, στο πλαίσιο των Πακέτων Εργασίας: WP1 (Project management), WP3 (LEARN), και WP6 (Regional Innovation Valleys Activation)»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-92-6Δ4Σ469Β4Μ-0ΟΚΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: SFFACCEL: ACCELERATING INNOVATION ACROSS REGIONAL DEEP TECH VALLEYS IN EUROPE (κωδικός θέσης 3637-SF3)