MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION (MDT) (κωδικός θέσης 3360-ΟΑ1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 09/06/2023

Αριθμός: 71 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/25494-23

Προθεσμία υποβολής: 18/06/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) συνεργάτη, για την καταγραφή και επεξεργασία Οπτικοακουστικού υλικού, στο πλαίσιο του έργου «MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION (MDT)» (κωδικός θέσης 3360-ΟΑ1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION (MDT)», με κωδικό  11336001, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Επίκ. Καθηγήτρια του ΟΠΑ κα Καλυψώ Καραντινού, προτίθεται, σύμφωνα με την από 07/06/2023 απόφαση της 163ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: 9ΠΕΑ469Β4Μ-6ΛΕ), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως δύο (2) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης έως τη λήξη του έργου, έναν (1) συνεργάτη. Το φυσικό αντικείμενο του έργου που θα ανατεθεί, στο ως άνω φυσικό πρόσωπο, είναι το εξής: «Καταγραφή και επεξεργασία Οπτικοακουστικού υλικού του  διεπιστημονικού εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο «Managing Digital Transformation (MDT)», στο πλαίσιο του πακέτου εργασίας: ΙΟ4: "Reimagine Organizations: Transformation of Business Models"»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-71-997Β469Β4Μ-ΨΦΩΑνακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: MANAGING DIGITAL TRANSFORMATION (MDT) (κωδικός θέσης 3360-ΟΑ1)