MODELING THE ECONOMIC AND FINANCIAL IMPACT OF COVID-19 - COVIDIMP (κωδικός θέσης 3440-ΥΔ1)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 10/04/2023

Αριθμός: 46 / 2023

Πρωτόκολλο: 1807/16700-23

Προθεσμία υποβολής: 20/04/2023

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης έργου με έναν (1) Επιστημονικό συνεργάτη, ειδικό σε θέματα στατιστικής ανάλυσης και μεθοδολογίας, στο πλαίσιο του έργου «MODELING THE ECONOMIC AND FINANCIAL IMPACT OF COVID-19 - COVIDIMP» (κωδικός θέσης 3440-ΥΔ1)

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΛΚΕ ΟΠΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «MODELING THE ECONOMIC AND FINANCIAL IMPACT OF COVID-19 - COVIDIMP», με κωδικό 11344001, που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) – Hellenic Foundation for Research and Innovation (HFRI), με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Αναπλ. Καθηγητή Ιωάννη Βρόντο, προτίθεται, σύμφωνα με την από 05/04/2023 απόφαση της 156ης Συνεδρίασης της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών του Ακαδημαϊκού Έτους 2022-2023 (ΑΔΑ: ΨΚ34469Β4Μ-ΜΔ2), βάσει των διατάξεων του Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» (Α 141/21.07.2022), να απασχολήσει με σύμβαση έργου, έως τεσσάρων (4) μηνών, με δυνατότητα ανανέωσης, σύμφωνα με τα ισχύοντα και τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 243 του Ν. 4957/2022, έναν (1) Επιστημονικό συνεργάτη, για την εκτέλεση του κάτωθι έργου: «Στατιστική ανάλυση οικονομικών και χρηματοοικονομικών δεδομένων, και ανάπτυξη  μεθοδολογίας προκειμένου να γίνει υλοποίηση και εφαρμογή των στατιστικών και οικονομετρικών υποδειγμάτων και τεχνικών της ερευνητικής πρότασης του έργου. Ανάπτυξη, εκτίμηση και εφαρμογή υποδειγμάτων με τη χρήση προγραμματιστικών αλγορίθμων σε προγράμματα R ή MATLAB ή PYTHON, στο πλαίσιο των πακέτων εργασίας: WP1 (The impact of COVID-19 on the real economy), και WP2 (The impact of COVID-19 on the financial markets and implications for systemic risk)»

Σχετικά έγγραφα: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2023-46-ΛΦΞΒ469Β4Μ-8Μ1Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: MODELING THE ECONOMIC AND FINANCIAL IMPACT OF COVID-19 - COVIDIMP (κωδικός θέσης 3440-ΥΔ1)