ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ Ο.Π.Α, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ 47

Ημ/νια Δημοσίευσης : 03/05/2023

Αριθμός: 04 / 2022

Πρωτόκολλο: 11314401/51869-22


Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2022-04