ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.

Ημ/νια Δημοσίευσης : 05/05/2022

Αριθμός: 00 / 2022

Πρωτόκολλο:

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Ο.Π.Α.

•    Κατηγορία: ΑμΕΑ - ΑΔΑ: ΨΕΣΒ469Β4Μ-051
Microsoft Word-X-2021-22_Prakt-119_Oikon_Enisxysh_AMEA_11282301.docx (diavgeia.gov.gr)

•    Κατηγορία: Χαμηλές Εισοδηματικές Ομάδες: ΑΔΑ: 6Ν3Σ469Β4Μ-ΦΞΨ

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-2022-00