Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009648227

Ημ/νια Δημοσίευσης : 02/12/2021

Αριθμός: 139 / 2021

Πρωτόκολλο: 46144/2021

Προθεσμία υποβολής: 07/12/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια φορητών φορτιστών με το λογότυπο του Πανεπιστημίου, που θα μοιραστούν στους παρευρισκόμενους στη συνάντηση με τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής του Μεταπτυχιακού.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002519» και τίτλο «ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ- ΤΜΗΜΑ ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ - [ΜΤ-0025-19]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-139-21PROC009648227