Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009458453

Ημ/νια Δημοσίευσης : 02/11/2021

Αριθμός: 114 / 2021

Πρωτόκολλο: 39786/2021

Προθεσμία υποβολής: 07/11/2021

 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια διαφημιστικών/προωθητικών προϊόντων για τους μαθητές του Ινστιτούτου Κομφούκιος στο πλαίσιο συμμετοχής τους σε τρεις (3) εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 8, 15 και 22 Ιανουαρίου 2022 (διαγωνισμός γραφής ιδεογραμμάτων και καλλιγραφίας, εργαστήρι χαρτοκοπτικής και εργαστήρι ποίησης) ενόψει της κινεζικής πρωτοχρονιάς 2022.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11170208» και τίτλο «BUSINESS CONFUCIUS INSTITUTE IN ATHENS - [ΕΡ-1702-08]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-114-21PROC009458453