Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009265723

Ημ/νια Δημοσίευσης : 27/09/2021

Αριθμός: 66 / 2021

Πρωτόκολλο: 34428/2021

Προθεσμία υποβολής: 02/10/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Ενοικίαση χώρου για την Τελετή Απονομής Περγαμηνών του Μεταπτυχιακού ΜΒΑ στη Διοίκηση των Επιχειρήσεων των Τμημάτων Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας την Τρίτη 05/10/2021, σύμφωνα με την απόφαση ΕΔΕ της 22/09/2021.» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «31002918» και τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΜΒΑ - ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ, 2018-2020 - [ΜΤ-0029-18]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΠΥΠ-2021-066-21PROC009265723