Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009226181

Ημ/νια Δημοσίευσης : 20/09/2021

Αριθμός: 64 / 2021

Πρωτόκολλο: 33332/2021

Προθεσμία υποβολής: 25/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών ηχητικής / μουσικής κάλυψης με DJ για τις ανάγκες διοργάνωσης του ΟΠΑ RUN 2021» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11282601» και τίτλο «ΑΓΩΝΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΟΠΑ RUN - [ΕΡ-2826-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-064-21PROC009226181