Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC009210887

Ημ/νια Δημοσίευσης : 16/09/2021

Αριθμός: 57 / 2021

Πρωτόκολλο: 33057/2021

Προθεσμία υποβολής: 21/09/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για την Προμήθεια με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΝΟΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΤΗ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (WEBCAM, ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ, ΣΚΛΗΡΟ ΔΙΣΚΟ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ LAPTOP, ADAPTER, ΦΟΡΤΙΣΤΗ,ΑΝΤΑΠΤΟΡΑ, ΚΑΡΤΑ ΜΝΗΜΗΣ)» στο πλαίσιο του έργου με κωδικό ΕΕ «11294501» και τίτλο «ΠΟΡΟΙ ΕΣΟΔΩΝ Ο.Π.Α. ΑΠΟ Π.Μ.Σ. (ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΑΛΛΗΣ, ΣΥΝΑΦΟΥΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΕΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ) [ΕΡ-2945-01]».

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-057-21PROC009210887