Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης - 21PROC008853863

Ημ/νια Δημοσίευσης : 02/07/2021

Αριθμός: 01 / 2021

Πρωτόκολλο: 31002917/24552-21

Προθεσμία υποβολής: 06/07/2021

Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς για σύναψη δημόσιας σύμβασης με τίτλο «Προμήθεια 450 τεμάχια τσάντα πλάτης (τύπου backpack), 400 τεμάχια πετσέτες θαλάσσης, 400 τεμάχια καπέλα, 400 τεμάχια μπλούζες T-SHIRT, όλα με το λογότυπο του ΜΒΑ» στο πλαίσιο του Έργου με τίτλο «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: ΜΒΑ-ΜΕΡΙΚΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ {ΜΤ-0029-17}» και κωδικό «31002917»

Σχετικά έγγραφα: ΠΥΠ-2021-001-21PROC008853863