ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 26/01/2017

Αριθμός: 11 / 2016

Πρωτόκολλο: 920000/2172-16

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ, ΤΗ ΝΙΚΑΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΑΚΟ

 

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2016-11-ΨΕ7Κ469Β4Μ-Υ53