ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ (ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ)

Ημ/νια Δημοσίευσης : 18/09/2017

Αριθμός: 03 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/865-17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΡΧΕΙΟΘΗΚΩΝ (ΒΙΒΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ) ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΡΟΙΑΣ & ΣΠΕΤΣΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΟΠΑ

 

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-03-ΩΚΠΤ469Β4Μ-39Υ