ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 11/12/2020

Αριθμός: 02 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/571-17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ-ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-02-75ΦΜ469Β4Μ-ΚΣ8