ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ

Ημ/νια Δημοσίευσης : 22/03/2017

Αριθμός: 01 / 2017

Πρωτόκολλο: 920000/116-17

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ TWENTE, ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ

 

Σχετικά έγγραφα: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ-2017-01-ΨΜ52469Β4Μ-Ο5Θ