Ανθρώπινο Δυναμικό

Πρόεδρος ΕΛΚΕ
Καθηγητής Γκρίτζαλης Δημήτρης, Αναπληρωτής Πρύτανη Έρευνας (+30 210 8203 841)


Προϊσταμένη Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης ΕΛΚΕ (ΜΟΔΥ)

Μαρία Μαρινοπούλου (+30 210 8203 840)


Τηλέφωνο Επικοινωνίας (+30 210 8203 830)

Α.1. Γραφείο Εσωτερικού Ελέγχου

1. Τμήμα Οικονομικής Υποστήριξης
Προϊσταμένη
- Μαργέλου Μαρία (+30 210 8203 836)

1.1.  Γραφείο Προϋπολογισμού & Οικονομικής Διαχείρισης

1.2. Γραφείο Λογιστικής Διαχείρισης Εσόδων και Δαπανών
Μ
ασούρα Ελένη (+30 210 8203 835)
Παπαχρήστου Δέσποινα (+30 210 8203 837)
Ράπτη Ελένη (+30 210 8203 834)

1.3. Γραφείο Ταμειακής Διαχείρισης
Επικεφαλής - Τζαγκαράκη Ειρήνη (+30 210 8203 845)
Πέτσα Γιώτα (+30 210 8203 846)


2. Τμήμα Διαχείρισης Έργων

Προϊσταμένη - Γούμενου Ευαγγελία (+30 210 8203 998)

2.1. Γραφείο Διαχείρισης Προτάσεων και Νέων Έργων
(+30 210 8203 104 - 105)

mailto:proposals@rc.aueb.gr

2.2. Γραφείο Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
Επικεφαλής - Μούκα Ευφροσύνη (+30 210 8203 993)
Τσέλιου Ευαγγελία (+30 210 8203 318)
Παπαζαχαρία Ελένη

2.3. Γραφείο Διεθνών και Ιδιωτικών Έργων

2.4. Γραφείο Συγχρηματοδοτούμενων Έργων

Κολοβού Αλίκη (+30 210 8203 702)

2.5. Γραφείο Προγραμμάτων ΚΕΔΙΒΙΜ
Επικεφαλής - Γιαλιτάκης Χρήστος (+30 210 8203 706)
Καλκάνης Πέτρος (+30 210 8203 914)

3. Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης
Προϊσταμένη - Ελευθερίου Αγγελική (+30 210 8203 251)

3.1. Γραφείο Συντονισμού και Γραμματείας Διοίκησης
(
+30 210 8203 843)
Λαδιανός Ιωάννης (+30 210 8203 114)


3.2. Γραφείο Διαγωνισμών και Προμηθειών
Κρέπια Ευαγγελία (+30 210 8203 705)
(+30 210 8203 918)

3.3. Γραφείο Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού και Συμβάσεων
Επικεφαλής - Ελευθερίου Αγγελική (+30 210 8203 251)

Ανδρούτσου Αικατερίνη (+30 210 8203 701)
Παρσαλίδου Σταυρούλα (+30 210 8203 839
)

3.4. Γραφείο  Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επικεφαλής - Μπούρας Δημήτριος (+30 210 8203 848)

3.5. Γραφείο Διαχείρισης Ποιότητας και Εργασιακού Περιβάλλοντος