Ανθρώπινο Δυναμικό

Πρόεδρος
Καθηγητής Γκρίτζαλης Δημήτρης, Αναπληρωτής Πρύτανη (+30 210 8203 841)

Προϊστάμενος της Γραμματείας
Γιαλιτάκης Φραγκίσκος (+30 210 8203 840)

Νομικές Υπηρεσίες
Λαϊνά Κατερίνα (+30 210 8203 842)

Διεύθυνση Διαχείρισης Ποιότητας
Γιαλιτάκης Χρήστος (+30 210 8203 706)

- Τμήμα Εσωτερικών Επιθεωρήσεων (+30 210 8203 996)

Α. Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Α.1. Γραμματεία (+30 210 8203 843)

Γραμματεία (+30 210 8203 830)

Α.2. Τμήμα Δημοσιότητας & Υποστήριξης
Υπεύθυνη -
Κρέπια Ευαγγελία (+30 210 8203 104)

Α.3. Τμήμα Προσωπικού
Υπεύθυνη - Κολοβού Αλίκη (+30 210 8203 702)
Ανδρούτσου Αικατερίνη (+30 210 8203 701)
Παρσαλίδου Σταυρούλα (+30 210 8203 839)

Β. Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
Υπεύθυνη - Μαργέλου Μαρία (+30 210 8203 836)

Β.1. Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης Έργων
Υπεύθυνη
- Μαργέλου Μαρία (+30 210 8203 836)
Γιαλιτάκης Χρήστος (+30 210 8203 706)
Μασούρα Ελένη (+30 210 8203 835)
Παπαχρήστου Δέσποινα (+30 210 8203 837)
Ράπτη Ελένη (+30 210 8203 834)

Β.2. Τμήμα Διαχείρισης Πληρωμών
Υπεύθυνη
- Τζαγκαράκη Ειρήνη (+30 210 8203 845)
Λαδιανός Ιωάννης (+30 210 8203 114)
Πέτσα Γιώτα (+30 210 8203 846)

Β.3. Τμήμα Μισθοδοσίας
Υπεύθυνος
- Μπούρας Δημήτριος (+30 210 8203 848)
Μασούρα Ελένη (+30 210 8203 835)

Γ. Υπηρεσίες Διενέργειας Διαγωνισμών & Διαχείρισης Συμβάσεων
Υπεύθυνη - Γρίβα Ιωάννα (+30 210 8203 703)
Αθανασοπούλου Ευρυδίκη (+30 210 8203 704)

Δ. Διεύθυνση Διαχείρισης Προγραμμάτων
Υπεύθυνη - Γούμενου Ευαγγελία (+30 210 8203 998)

Δ.1. Τμήμα Συγχρηματοδοτούμενων Έργων
Υπεύθυνη -
Μούκα Ευφροσύνη (+30 210 8203 993)

Δ.2. Τμήμα Έργων Ευρωπαϊκής Ένωσης & Ιδιωτικών
Υπεύθυνη -
Κλουβάτου Άννα (+30 210 8203 995)

Γούμενου Ευαγγελία (+30 210 8203 998)
Κανταρτζή Μαρία (+30 210 8203 997)
Παπαζαχαρία Ελένη (+30 210 8203 994)

Δ.3. Τμήμα Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών
Υπεύθυνη
- Ελευθερίου Αγγελική (+30 210 8203 251)
Γαλανού Νικολέττα (+30 210 8203 317)
Τσέλιου Ευαγγελία (+30 210 8203 318)

Δ.4. Τμήμα Προγραμματισμού Έργων
Υπεύθυνη -
Κρέπια Ευαγγελία (+30 210 8203 104)

Δ.5. Τμήμα Σχεδιασμού & Ωρίμανσης Έργων
Υπεύθυνη
- Κρέπια Ευαγγελία (+30 210 8203 104)

Ε. Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Υπεύθυνος ΚΕΔΙΒΙΜ/ΟΠΑ - Καλκάνης Πέτρος (+30 210 8203 914)

ΣΤ. Διεύθυνση Μηχανοργάνωσης
Υπεύθυνος - Μπούρας Δημήτριος (+30 210 8203 848)