Συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Προγραμματισμός Συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ακαδημαϊκού έτους 2018-2019:

11η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 13/03/2019