Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαχείρισης

Προγραμματισμός Συνεδριάσεων Επιτροπής Διαχείρισης ακαδημαϊκού έτους 2017-2018:

22η Ε.Δ.: Τετάρτη 29/08/2018