Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαχείρισης

Προγραμματισμός Συνεδριάσεων Επιτροπής Διαχείρισης ακαδημαϊκού έτους 2017-2018:

12η Ε.Δ.: Τετάρτη 28/02/2018

13η Ε.Δ.: Τετάρτη 14/03/2018

14η Ε.Δ.: Τετάρτη 28/03/2018

15η Ε.Δ.: Τετάρτη 18/04/2018

16η Ε.Δ.: Τετάρτη 09/05/2018

17η Ε.Δ.: Τετάρτη 23/05/2018

18η Ε.Δ.: Τετάρτη 06/06/2018

19η Ε.Δ.: Τετάρτη 20/06/2018

20η Ε.Δ.: Τετάρτη 04/07/2018

21η Ε.Δ.: Τετάρτη 18/07/2018

22η Ε.Δ.: Τετάρτη 29/08/2018