Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαχείρισης

Προγραμματισμός Συνεδριάσεων Επιτροπής Διαχείρισης ακαδημαϊκού έτους 2016-2017:

13η Ε.Δ.: Τετάρτη 22/02/2017
14η Ε.Δ.: Τετάρτη 08/03/2017
15η Ε.Δ.: Τετάρτη 22/03/2017
16η Ε.Δ.: Τετάρτη 05/04/2017
17η Ε.Δ.: Τετάρτη 26/04/2017
18η Ε.Δ.: Τετάρτη 10/05/2017
19η Ε.Δ.: Τετάρτη 24/05/2017
20η Ε.Δ.: Τετάρτη 07/06/2017
21η Ε.Δ.: Τετάρτη 21/06/2017
22η Ε.Δ.: Τετάρτη 05/07/2017
23η Ε.Δ.: Τετάρτη 19/07/2017
24η Ε.Δ.: Τετάρτη 30/08/2017