Συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Προγραμματισμός Συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ακαδημαϊκού έτους 2020-2021:


88η Ε.Ε.Δ.: Δευτέρα 26/04/2021

89η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 12/05/2021

90η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 26/05/2021

91η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 09/06/2021

92η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 23/06/2021

93η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 07/07/2021

94η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 21/07/2021