Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαχείρισης

Προγραμματισμός Προσεχών Συνεδριάσεων Επιτροπής Διαχείρισης ακαδημαϊκού έτους 2017-2018:

6η Ε.Δ.: Τετάρτη 22/11/2017

7η Ε.Δ.: Τετάρτη 06/12/2017

8η Ε.Δ.: Τετάρτη 20/12/2017