Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαχείρισης

Προγραμματισμός Συνεδριάσεων Επιτροπής Διαχείρισης ακαδημαϊκού έτους 2016-2017:

20η Ε.Δ.: Τετάρτη 07/06/2017
21η Ε.Δ.: Τετάρτη 21/06/2017
22η Ε.Δ.: Τετάρτη 05/07/2017
23η Ε.Δ.: Τετάρτη 19/07/2017
24η Ε.Δ.: Τετάρτη 30/08/2017