Συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Προγραμματισμός Συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ακαδημαϊκού έτους 2020-2021:


76η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 27/01/2021

77η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 10/02/2021

78η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 24/02/2021

79η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 10/03/2021

80η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 31/03/2021

81η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 14/04/2021

82η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 21/04/2021

83η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 12/05/2021

84η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 26/05/2021

85η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 09/06/2021

86η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 23/06/2021

87η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 07/07/2021

88η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 21/07/2021