Συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Προγραμματισμός Συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ακαδημαϊκού έτους 2018-2019:

9η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 23/01/2019

10η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 30/01/2019