Συνεδριάσεις Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης

Προγραμματισμός Συνεδριάσεων Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης ακαδημαϊκού έτους 2018-2019:

6η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 21/11/2018

7η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 05/12/2018

8η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 19/12/2018

9η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 16/01/2019

10η Ε.Ε.Δ.: Τετάρτη 30/01/2019