Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαχείρισης

Προγραμματισμός Συνεδριάσεων Επιτροπής Διαχείρισης ακαδημαϊκού έτους 2017-2018:

1η Ε.Δ.: Τετάρτη 13/09/2017

2η Ε.Δ.: Τετάρτη 27/09/2017

3η Ε.Δ.: Τετάρτη 04/10/2017

4η Ε.Δ.: Τετάρτη 18/10/2017

5η Ε.Δ.: Τετάρτη 08/11/2017

6η Ε.Δ.: Τετάρτη 22/11/2017

7η Ε.Δ.: Τετάρτη 06/12/2017

8η Ε.Δ.: Τετάρτη 20/12/2017

9η Ε.Δ.: Τετάρτη 17/01/2018