Συνεδριάσεις Επιτροπής Διαχείρισης

Προγραμματισμός Συνεδριάσεων Επιτροπής Διαχείρισης ακαδημαϊκού έτους 2017-2018:

20η Ε.Δ.: Τετάρτη 04/07/2018

21η Ε.Δ.: Τετάρτη 18/07/2018

22η Ε.Δ.: Τετάρτη 29/08/2018